2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det bør næ­sten væ­re ga­ran­ti for un­der­hold­ning i det­te op­gør. Li­ver­pool ser stær­ke ud off en­sivt un­der Jür­gen Kl­opp og med de of­fen­si­ve pro­fi ler ska­des­fri, men igen mod Sout­hamp­ton vi­ste man og­så uri­me­ligt lavt bund­ni­veau de­fen­sivt. Kun sejr kan bru­ges, hvis man vil nå med i spil­let om top fi re, og de mø­der et Tot­ten­ham- hold, som og­så har vist stor sty rke off en­sivt i den­ne sæ­son. Og­så Tot­ten­ham kan kun bru­ge en sejr til no­get, hvis de vil hen­te Lei­ce­ster i kam­pen om gul­det, så der bør væ­re lagt op til en un­der­hol­den­de kamp med man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.