1,82

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lo­ka­l­op­gør i London med en for stor fa­vo­rit. Ar­se­nals ska­des­li­ste er sta­dig lang med pro­fi ler som Pe­tr Cech, San­ti Ca­zor­la og Aa­ron Ram­sey på li­sten, og Ar­se­nal har i den­ne sæ­son haft svært ved at vin­de stort på eget græs - kun fi re gan­ge i 14 for­søg har man vun­det med me­re end ét mål. Wat­ford vandt på Emira­tes Sta­di­um for blot tre uger si­den i FA Cup, og selv om hol­dets form ik­ke er fan­ta­stisk, har de mas­ser af fy­sik at spil­le ind med, som godt kan dril­le Ar­se­nal. Selv­føl­ge­lig er Ar­se­nal be­ret­ti­ge­de fa­vo­rit­ter, men od­ds­vær­di­en er klart på Wat­ford.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet ( asi­an + 1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.