2,35

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var usæd­van­ligt dår­ligt nyt for Sto­ke, at Ja­ck But­land blev ska­det for re­sten af sæ­so­nen. Det be­ty der en­ten al­dren­de Shay Gi­ven el­ler Jakob Hau­gaard på mål, og uan­set hvad er det en stor svæk­kel­se af hol­dets de­fen­siv. Ove­ni kan Sto­ke spil­le frit, da hol­det ik­ke har det helt vil­de at spil­le for, så det vil over­ra­ske, hvis ik­ke de blæ­ser til an­greb for­an eg­ne fans. Swan­sea er et glim­ren­de om­stil­lings­hold, og der­for får de som re­gel sco­ret på frem­med græs. Fak­tisk er ni af hol­dets 15 kam­pe på ude­ba­ne endt med » over 2,5 mål « , så fl ot od­ds på det ud­fald.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.