Den, der kom­mer

BT - - KORT NYT -

ale­ne, er den, al­le vil ta­le med. Du kom­mer uden pan­ser, du er den spæn­den­de... To tred­je­de­le af al­le voks­ne bor ale­ne. Hvis man fø­ler sig mær­ke­lig til en par­mid­dag, er det ens eg­ne tan­ker – det er helt sik­kert ik­ke dét, an­dre tæn­ker

Jo­an Ør­ting om li­vet som sin­gel til Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.