1/ 3

BT - - KORT NYT -

Af al­le dan­ske­re gi­ver al­drig drik­ke­pen­ge, når de her­hjem­me går på re­stau­rant. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, som ana­ly­se­in­sti­tut­tet Wil­ke har fo­re­ta­get for Ritzau Fo­kus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.