’ Sing­le­tid er så me­get an­det end ven­te­tid’ O

BT - - KENDER DU DET? -

m for­å­ret skal man ha­ve en kæ­re­ste. Så man kan cyk­le hånd i hånd langs sø­er­ne. Så­dan er det. Hvis ik­ke man har en kæ­re­ste, må man få fin­ge­ren ud og skaf­fe sig en. Så­dan cir­ka op­le­ver jeg dét at væ­re sing­le. Det er som om, der er en ge­ne­rel kon­sensus om, at sing­ler er stak­ler, der, me­re el­ler min­dre selv­for­skyldt, le­ver et søl­le liv, mens de ven­ter på den nye sto­re kær­lig­hed. Jeg mø­des med en for­vent­ning om, at jeg skal sam­le mig selv op fra sø­let og gø­re no­get ved min pa­u­v­re si­tu­a­tion. For at væ­re sing­le er åben­bart sy­no­nymt med – at da­te. Fra bå­de ven­ner og me­di­er over­væl­des jeg af go­de råd, mat­ch­making og tip til, hvad jeg skal skri­ve i min dat­ing­pro­fil. For er man sing­le, har man så­dan en. Jeg ken­der da folk, der har mødt hin­an­den på dat­ings­i­der, og som le­ver lyk­ke­ligt og el­sker hin­an­den højt. Fæl­les for dem var, at de var åb­ne og klar til at mø­de den ene­ste ene. Men de er få. Jeg ser langt fle­re, for hvem dat­ing i sig selv er ble­vet en livs­stil. De mø­der tal­lø­se po­ten­ti­el­le part­ne­re, som ba­re al­drig er helt per- fek­te, og der­for ik­ke ’ go­de nok’ at slå sig til tåls med. De på­står, at de le­der ef­ter kær­lig­he­den, men jeg tror, de har glemt, at kær­lig­hed me­re hand­ler om fø­lel­ser end om tje­kli­ster. Undskyld mig – men jeg vil sgu hel­le­re ha­ve en ste­ge­gaf­fel i øjet end at skul­le på net­dat­ing. Hvad er det for en an­ta­gel­se, at i sam­me se­kund, man bli­ver ale­ne, så BAM... får man en ny hob­by: Nem­lig at bru­ge al sin fri­tid på at gø­re sig præ­sen­ta­bel og sid­de på caféer og sæl­ge sig selv til frem­me­de mænd. Der fin­des et ord for den slags... » Det si­ger du nu, Chri­sti­na, men der kom­mer en dag, hvor du ger­ne vil ha­ve en kæ­re­ste og så har du brugt al­le di­ne go­de år på at væ­re sær og kræ­sen... du bli­ver jo ik­ke yn­gre. « Min ve­nin­de rul­ler med øj­ne­ne og an­ty­der – ik­ke sær­ligt diskret – at jeg ik­ke fat­ter en brik: » Du kan ik­ke ven­te med at fi­ske ef­ter mand­folk, til du er tud­se­gam­mel og har ål bå­de i strøm­per­ne og an­sig­tet... « Nu si­ger jeg ba­re no­get, der li­ge fal­der mig ind, okay? Jæv­nal­dren­de mænd har det og­så med at bli­ve æl­dre... og få ryn­ker, blø­de­re mav­ser og tyn­de­re hår. Så jeg tror, det er fint nok. Men nej, så­dan hæn­ger det ik­ke sam­men, får jeg at vi­de af ve­nin­den. » For der er over­skud af kvin­der, så mæn­de-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.