Ab­del Aziz Ma­h­moud

BT - - INTERVIEW -

• Født i Abu Dha­bi 11. ju­ni 1983 Den ene­ste af fi­re sø­sken­de, der ik­ke er født i Dan­mark. • P. g. a. bor­ger­kri­gen i Li­ba­non søg­te fa­mi­li­en i 1985 po­li­tisk asyl i Dan­mark. • Fa­mi­li­en bo­e­de på asyl­cen­te­ri Hol­te, ind­til de fik op­hold­stil­la­del­se. • To år se­ne­re flyt­te­de fa­mi­li­en til Mid­del­fart, hvor fa­de­ren fik ar­bej­de som fjer­kræ­kon­su­lent. • I 2003 blev Ab­del Aziz Ma­h­moud ud­dan­net jour­na­list. Han fik job på TV- Avi­sen Søn­dag. Blev se­ne­re vært på TV2’ s for­bru­ger­pro­gram Bas­ta og nyheds­op­læ­ser på DR Up­da­te. • I 2011 blev han vært på Af­tens­howet i et år, hvor­ef­ter han ar­bej­de­de som re­dak­tør på pro­gram­met. • Skif­te­de i 2014 til Nor­disk Film- tv. • Ud­gi­ver 6. april de­bat­bo­gen ’ Hvor ta­ler du flot dansk!’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.