K

BT - - TEMA -

om­men­ta­rer om di­ne lidt for sto­re ører og din alt for hø­je lat­ter fly­ver hen over bor­de­ne i det åb­ne kon­tor­land­skab. Du gi­ver til­ba­ge af sam­me skuf­fe. Di­ne kol­le­ger får at vi­de, at de nok skal hol­de fin­gre­ne fra slikskå­len, hvis de skal kun­ne kom­me ud af

We­e­kend - 02.04.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.