Det er mob­ning når:

BT - - TEMA -

• En el­ler fle­re per­so­ner re­gel­mæs­sigt – over læn­ge­re tid el­ler gen­tag­ne gan­ge på grov vis – ud­sæt­ter en el­ler fle­re an­dre for kræn­ken­de hand­lin­ger, som ved­kom­men­de op­fat­ter som sår­en­de el­ler ned­vær­di­gen­de. Det er dog først mob­ning, hvis of­re­ne ik­ke er i stand til at for­sva­re sig ef­fek­tivt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.