Så­dan stop­per du mob­ning

BT - - TEMA -

• Tro på at det, du op­le­ver, er rig­tigt. • Skriv di­ne op­le­vel­ser ned. • Gør no­get ved pro­ble­met – med det sam­me. • Del di­ne op­le­vel­ser med an­dre. • Kon­takt Ar­bejds­til­sy­net, og for­tæl om di­ne op­le­vel­ser. • Tag en bi­sid­der med til sam­ta­ler på din ar­bejds­plads. • Få op­bak­ning fra din le­del­se. • Vur­der, om dit job er værd at kæm­pe for. • Kon­takt din fag­for­e­ning og din læ­ge og evt. Lands­for­e­nin­gen ’ Vok­sen­mob­ning Nej Tak’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.