Så­dan sju­sker vi med ko­de­or­de­ne

BT - - PAS PÅ DINE PENGE -

• 35 pct. af dan­sker­ne skif­ter al­drig el­ler yderst sjæl­dent de­res ko­de­ord, bl. a. for­di det er svært at hu­ske nye. • 34 pct. bru­ger of­te de sam­me fa­ste ko­de­ord til net­ban­ken, de so­ci­a­le me­di­er og si­der, hvor de ehand­ler. • 4 pct. har for en sik­ker­heds skyld gemt et foto af de­res NemId- nøg­le­kort på mo­bi­len. • 4 pct. har skre­vet ko­de­ord ned, og lagt sed­len i de­res pung el­ler ta­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.