Glem­mer du?

BT - - BOG- FIX -

» In­grid glem­mer me­get, men in­gen af os glem­mer In­grid, « skri­ver den nor­ske læ­ge Au­dun Myskja i bo­gen ’ Mit hjer­te har ik­ke de­mens’. Em­net er trist, men bud­ska­bet op­løft en­de. Man kan ik­ke ku­re­re de­mens, men med enk­le red­ska­ber kan man frem­me livs­glæ­de, suc­ces­op­le­vel­ser og håb – og hånd­te­re uro, hukom­mel­ses­svigt og de­pres­sion hos den sy­ge. Bor­gen, 270 kr.

We­e­kend - 02.04.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.