Sun­de tar­me

BT - - BOG- FIX -

Først kom ty ske Gi­ulia En­ders’ bog om tar­me med char­me. Si­den er den ene bog eft er den an­den om tarm­sy­ste­mets vel­sig­nel­ser ud­kom­met. Senest Justin og Eri­ca Son­nen­burgs ’ Sun­de tar­me’. Bud­ska­bet er, at mi­kro­or­ga­nis­mer­ne er vo­res ven­ner. For­rin­ger vi de­res livs­be­tin­gel­ser, ved at spi­se for­kert el­ler fyl­de os med an­ti­bi­o­ti­ka, får vi pro­ble­mer. Bor­gen, 300 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.