Ha’ en go’ dag

BT - - BOG- FIX -

Hvad fo­re­går der, når bør­ne­ne er i vug­ge­stue el­ler bør­ne­ha­ve? Den na­gen­de tan­ke, som de fl este småbørns­for­æl­dre ken­der, er ud­gangs­punk­tet for bo­gen ’ Ha’ en god dag, skat’. Bør­ne­for­sker Erik Sigs­gaard og sund­heds­ple­jer­ske He­len Lyng Hansen gi­ver råd om, hvor­dan man sik­rer den bed­ste start i in­sti­tu­tion og hvor­dan man hen­ter og brin­ger. Pe­op­le’sPress, 250 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.