Sy­ri­ske sol­da­ter fin­der mas­se­grav med 40 lig i old­tids­by­en Pal­myra

BT - - NYHEDER -

I old­tids­by­en Pal­myra har sy­ri­ske re­ge­rings­styr­ker fun­det en mas­se­grav. Det skri­ver fle­re nyheds­bu­reau­er, her­i­blandt Reu­ters.

Iføl­ge nyheds­bu­reau­et har sy­ri­ske re­ge­rings­trop­per fun­det en mas­se­grav med over 40 dø­de i. Der skal væ­re ta­le om of­fi­ce­rer, sol­da­ter og med­lem­mer af en re­ge­rings­tro mi­lits og de­res på­rø­ren­de.

For knap en uge si­den lyk­ke­des det den sy­ri­ske hær at ge­nero­bre den sy­ri­ske old­tids­by fra Is­la­misk Stat, som tog kon­trol over by­en i maj sid­ste år.

Ji­ha­di­ster­ne har øde­lagt man­ge uer­stat­te­li­ge kul­tur­vær­di­er i by­en, hvis ro­mer­ske ru­i­ner står på Unescos ver­dens­arvs­li­ste.

Sam­ti­dig har de brugt Pal­myras ro­mer­ske te­a­ter til of­fent­li­ge hen­ret­tel­ser. Blandt an­dre dræb­te de by­ens tid­li­ge­re chef for an­tik­ke og ar­kæ­o­lo­gi­ske vær­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.