Dår­lig moral

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 3. APRIL 2016 Den sto­re op­ga­ve i gym­na­si­er­ne be­står i at flyt­te ele­ver­ne fra at væ­re fol­ke­sko­le­e­le­ver til at bli­ve stu­de­ren­de, der selv kan sø­ge vi­den og væ­re kil­de­kri­ti­ske. Der­for skal de ha­ve ad­gang til net­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.