Ek­stern blitz: Bed­re lys på bil­le­der­ne

BT - - FORBRUG -

iBla­zr 2 fra Con­cep­ter er en af mu­lig­he­der­ne for at få me­re lys på mo­bi­len. iBla­zr 2 er en lil­le klods med fi­re lys­di­o­der, der skub­bes ned over din smart­hpo­ne, og ved hjælp af trå­d­løs Blu­et­oo­th- for­bin­del­se fun­ge­rer alt au­to­ma­tisk, når du sky­der di­ne mo­ti­ver i mør­ket.

Har du brug for end­nu me­re lys, kan fle­re iBla­zr’er kom­bi­ne­res, så de ’ blitzer’ sam­ti­dig.

iBla­zr 2 er kom­pa­ti­bel med iOS og An­droid og kan kø­bes on­li­ne for om­kring 450 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.