Ek­ster­nt ka­me­ra: Det sto­re løft

BT - - FORBRUG -

Hvis du ik­ke er im­po­ne­ret af iPho­nes ind­byg­ge­de ka­me­ra og fø­ler dig stærkt be­græn­set, så skul­le du må­ske over­ve­je at gi­ve mo­bi­len det helt sto­re løft med DxO One.

DxO One er fak­tisk et ka­me­ra i sig selv, der kob­les til din iPho­ne via ligh­t­nings­tik­ket. Her­ef­ter fun­ge­rer iPho­nes skærm som sø­ger, og du kan sty­re al­le funk­tio­ner via mo­bi­lens dis­play og den sær­ligt ud­vik­le­de app.

Pri­sen på DxO One er svim­len­de 4.500 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.