10 Reg­ler

BT - - FORBRUG -

skal bry­des L i g e g y l d i g t , hvor man­ge go­de råd og tips du får til at ta­ge go­de bil­le­der, så husk at det er tom­mel­finger­reg­ler, og at det rig­tig go­de bil­le­de ind imel­lem bry­der med reg­ler­ne. Leg med ka­me­ra­et, og se, hvad der fun­ge­rer bedst i den kon­kre­te si­tu­a­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.