Ni­ko­laj

BT - - NYHEDER -

IN­TER­VIEW Iføl­ge fle­re ame­ri­kan­ske me­di­er fik de stør­ste stjer­ner fra se­ri­en Ga­me of Thro­nes sid­ste år en so­lid løn­for­hø­jel­se. Det be­ty­der iføl­ge bl. a. bla­det En­tertain­ment We­e­kly, at dan­ske Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau nu får små to mil­li­o­ner kro­ner per epi­so­de ( hver sæ­son be­står af ti epi­so­der). Og her gi­ver Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau sin for­kla­ring på se­ri­ens suc­ces:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.