Skizof­re­ne kan kil­de sig selv

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Hvis du er i stand til at kil­de dig selv, så kan det in­di­ke­re, at du har skizof­re­ne per­son­lig­heds­træk. Det for­tæl­ler fran­ske for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Lil­le i et nyt stu­die. I stu­di­et tog 397 stu­de­ren­de en test for per­son­lig­heds­træk, der er as­so­ci­e­ret til skizof­re­ni. De stu­de­ren­de, der hav­de fl est skizof­re­ni- per­son­lig­heds­træk, fandt selv- kil­de­ri­et me­re kil­den­de end de ’ nor­ma­le’ stu­de­ren­de. In­gen af de stu­de­ren­de hav­de dog før haft en psy­kisk di­ag­no­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.