VID­STE DU AT:

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Men­ne­sker med bre­de mun­de sco­rer hø­je­re i un­der­sø­gel­ser, der te­ster le­der­skab in­den for for­ret­ning og po­li­tik. An­dre vur­de­rer og­så de bred­mun­de­de til at væ­re bed­re le­de­re, vi­ser ca­na­disk forsk­ning.

Li­ge­som del­fi ner, chim­pan­ser og ele­fan­ter kan djæv­lerok­ker gen­ken­de sig selv i et spejl. Det in­di­ke­rer, at de be­sid­der en form for selv­be­vidst­hed, kon­sta­te­rer ame­ri­kan­ske for­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.