A

BT - - SONDAG -

nker Jør­gen­sen gik bog­sta­ve­ligt talt si­ne eg­ne ve­je. Han kun­ne for­svin­de ud på op­da­gel­se for sig selv, og så hav­de han et tem­pe­ra­ment, som man ik­ke skul­le ta­ge fejl af. Til sidst var han mæt, for­tæl­ler tid­li­ge­re S- kol­le­ga og man­ge­årig ven Kir­sten Gramm Mo­gen­sen. Før­ste gang jeg mød­te An­ker… var på par­ti­kon­gres i Aal­borg i 1985, mens jeg var for­mand for den lo­ka­le par­ti­for­e­ning i Ha­ar­by på Fyn. Jeg føl­te, jeg kend­te ham, før jeg over­ho­ve­det mød­te ham. Gen­nem min barn­dom hav­de min mor, der var kas­se­rer i Kvin­de­ligt Ar­bej­der­for­bund, talt stol­pe op stol­pe ned om ham An­ker. Jeg el­ske­de An­ker for… hans fi - nur­li­ge hu­mor. Vi op­da­ge­de hur­tigt,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.