AN­KER I DET

BT - - SONDAG -

RSØNDAG 3. APRIL 2016

Dan­marks længst­sid­den­de stats­mi­ni­ster og for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i en men­ne­ske­al­der. An­ker kald­te ham al­tid ba­re Kul­tur- Ni­els. Han var kul­tur­mi­ni­ster og mil­jø­mi­ni­ster og i en pe­ri­o­de par­ti­se­kre­tær. Dansk kom­mu­ni­st­le­der og for­mand for la­ger- og pak­hus­ar­bej­der­ne li­ge­som An­ker. S- for­mand i tiå­ret ef­ter be­fri­el­sen. Stats­mi­ni­ster 1947- 50 og igen 1953- 55. Ved Stau­nings død i maj 1942 var Buhl den na­tur­li­ge ef­ter­føl­ger som stats­mi­ni­ster. Per Hæk­kerup var med­lem af Fol­ke­tin­get fra 1950 og frem til sin død. Hav­de fle­re cen­tra­le mi­ni­ster­po­ster. Gre­te Hæk­kerup sad i Fol­ke­tin­get 1964- 66 og igen fra 1970 til 1981.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.