RØ­DE HAV

BT - - SONDAG -

SØN­DAG 3. APRIL 2016

Kom­po­nist og di­ri­gent.ri­gent. Hansans portræt pry­de­ry­der de gam­le 100- 00- kro­ne­sed­ler. Gen­nem 50 år var In­grid hans sto­re kær­lig­hed og trofaste støt­te i li­vet. An­kers ur­ne, som er la­vet af hans dat­ter Met­te, sæt­tes ned her. Stats­mi­ni­ster i fle­re run­der i 1960’ er­ne og frem m til ok­to­ber 1972, da han ud­pe­ger pe­ger An­ker Jør­gen­sen til sin ef­ter­føl­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.