Rejs til Eu­ro­pas bed

BT - - REJSER -

FORMENTERA, SPA­NI­EN Fly: Tur/ re­tur Kø­ben­havn – Ibiza, 1.225 kr. med Ry­a­nair Ho­tel: Ho­tel Ba­hia, syv næt­ter på et dob­belt­væ­rel­se for 7.940 kr. Af­stand til stran­den: 3,3 km

Playa de Ses Il­le­tes be­fin­der sig på den fla­de, lil­le ø Formentera, som er nabo til den me­re be­røm­te fest- ø Ibiza. Der er ik­ke luft­havn på Formentera, så man skal sej­le der­til fra Ibiza. På Formentera kan man le­je bil, scoo­te­re el­ler cyk­ler og ud­for­ske de man­ge sand­stran­de. Playa de Ses Il­le­tes an­ses af man­ge for at væ­re den smuk­ke­ste na­tur­strand med uspo­le­ret, fint sand og klart vand. Stran­den er no­get af det tæt­te­ste, man kom­mer på en Ca­ri­bi­sk strand i Eu­ro­pa. Al­le stran­de­ne på øen – på nær én – til­la­der na­turi­ster, og der er en stærk tra­di­tion for at sol­ba­de nø­gen. Dog vil man i dag op­le­ve, at fle­re og fle­re træk­ker i ba­de­tø­jet. Stran­den er vel­be­søgt især i høj­sæ­so­nen juli og au­gust, men der er sta­dig fær­re men­ne­sker end på Ibiza.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.