Ke­vin Magnus­sens ulyk­ker i For­mel 1

BT - - SPORTEN - Punk­te­ring i Au­stra­li­en Mis­for­står rødt lys

KE­VIN MAGNUS­SEN KØ­RER

ned mod det før­ste sving i pre­mi­e­re­lø­bet i Mel­bour­ne. Her du­el­le­rer han med en men uden at der er kon­takt. I ste­det er det en vragstump fra en an­den bil, som skæ­rer hul i Ke­vin Mangus­sens ene dæk.

For­ce In­dia- ra­cer,

KE­VIN MAGNUS­SEN STRAF­FES

hårdt, da han mis­for­står en rød lam­pe un­der træ­nin­gen i Ba­hrain. Lam­pen op­ly­ser ham om, at han skal til et ru­ti­ne­tjek af bi­lens mini­mums­vægt. Magnus­sen tror, sig­na­let er til men FIA vil og­så ha­ve dan­ske­ren på væg­ten. Straff en er en plads ba­gerst i fel­tet.

Da­ni­il Kvy­at,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.