AGF og Ho­bro de­ler i po­r­ten i de sej­rs­lø­se træ­ne­res du­el

BT - - SPORTEN -

Hver­ken Glen Rid­ders­holm el­ler Ove Pedersen hav­de vun­det med de­res nye klub­ber i Su­per­liga­en in­den gårs­da­gens op­gør i Aar­hus mel­lem AGF og Ho­bro. Og det har de sta­dig ik­ke. De to sej­rs­lø­se træ­ne­res hold spil­le­de nem­lig 1- 1.

Eft er 41 mi­nut­ter lag­de AGFs Da­ni­el A. Pedersen bol­den blødt til­ba­ge i fel­tet, hvor til­ba­ge­vend­te Dan­ny Ol­sen kom til og stød­te bol­den i mål til 1- 0. Der­med vir­ke­de kam­pen af­gjort – i hvert fald på pa­pi­ret, for Ho­bro hav­de før kam­pen i går end­nu ik­ke sco­ret et ene­ste mål un­der Ove Pedersen.

Det blev der æn­dret på, da Kas­per Povls­ens drøn af et skud et par mi­nut­ter se­ne­re su­se­de for­bi AGF- ke­e­per St­eff en Rasmussen, og så duft ede det for al­vor af Ho­bro- over­ra­skel­se.

I hvert fald ind­til AGF våg­ne­de til dåd, in­den kam­pen eb­be­de ud, og Glen Rid­ders­holm måt­te kon­sta­te­re, at han for fj er­de gang i fem su­per­liga­kam­pe måt­te nø­jes med uaf­gjort.

AGF har nu 25 po­int på 10. plad­sen, 14 po­int for­an Ho­bro på sid­ste­plad­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.