DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

De dan­ske Od­dset- spil­le­re hav­de me­get stor tro på Ke­vin Magnus­sen, før sæ­so­nen be­gynd­te i Au­stra­li­en, hvor spil­le­ne væl­te­de ind på bå­de sejr og top tre- pla­ce­ring.

Men eft er 12. plad­sen i sæ­son­de­bu­ten er til­li­den til den dan­ske ra­cer­kø­rer kraft igt på re­tur blandt Od­dset- spil­ler­ne.

Så­le­des er der fal­det få spil på bå­de sejr, top tre og top seks- pla­ce­ring til den dan­ske kø­rer, der eft er fre­da­gens straf be­gyn­der sidst i fel­tet.

I ste­det sat­ser Od­dset- spil­ler­ne på, at han kom­mer i top 10 i Ba­hrain.

» Vi kan se, at spil­ler­nes tillid er mind­sket til Ke­vin Magnus­sen. Før sæ­son­star­ten var der nær­mest en ty rker­tro på Ke­vins ev­ner i den nye Re­nault- ra­cer, hvor tro­en på Ke­vin Magnus­sen nu er no­get me­re re­a­li­stisk, « si­ger con­tent ma­na­ger Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.