2,08

BT - - SPORTEN -

Opryk­kero­p­gør, som bør bli­ve med man­ge mål. Næst­ved kan spil­le frit i for­å­ret, og det har gi­vet chan­ce­ri­ge kam­pe hver gang i det nye år. Senest lig­ne­de det me­get, at man blev snydt for et tid­ligt mål mod HB Kø­ge, og her får man end­da top­sco­rer Ste­fan Ny­gaard til­ba­ge eft er ka­ran­tæ­ne. Hels­in­gør er og­så et hold, der som ud­gangs­punkt er bedst off en­sivt, og skal de nå at spil­le en rol­le i top­pen af ræk­ken, skal de gå ben­hårdt eft er sej­ren til det sid­ste. Ove­ni er Morten Ber­tolt i ka­ran­tæ­ne, så mindst tre mål i Næst­ved vir­ker til­lok­ken­de.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.