2,50

BT - - SPORTEN -

Jonas Bor­ring er godt nok for­tid hos Ran­ders, men pro­ble­mer­ne er næp­pe løst af den grund. Ser man bort fra po­kal­kam­pen i Par­ken, har Ran­ders le­ve­ret langt fra hol­dets po­ten­ti­a­le, si­den den be­tænd­te sag kom frem, og med Christian Kel­ler fort­sat ude i kul­den, lig­ger kon­fl ik­ter­ne sta­dig og lu­rer un­der over­fl aden. Mod­sat vir­ker der til at væ­re har­moni i OB. Eft er en for­fær­de­lig før­ste halv­leg mod AGF i pre­mi­e­ren, har fyn­bo­er­ne løft et ni­veau­et og mod­sat Ran­ders kom­mer de med mas­ser af selv­til­lid til kam­pen. Svært at se, hvor­for 1- tal­let skal stå så højt.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.