DEN LAN­GE 3. APRIL

BT - - SPORTEN -

TID NR KAMP

012- 01

123- 12

01- 01

SE OD­DS PÅ dan­ske­spil. dk Da­gens før­ste kamp ta­ger os til Te­lia Par­ken, hvor FC Kø­ben­havn kan lø­be ind i pro­ble­mer, når over­ra­skel­sen Søn­derjy­ske kig­ger for­bi. Ever­ton kom­mer på en svær op­ga­ve på Old Traff ord, hvor der kan fal­de man­ge mål. Vi slut­ter på den jy­ske he­de, hvor Brønd­by sag­tens kan få no­get med hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.