Tog og bus stød­te sam­men i Thailand

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Et tog kør­te i går ind i en dob­belt­dæk­ker­bus med turi­ster ved en jer­n­ba­ne­over­skæ­ring i Thailands Nak­hon Chai­si- di­strikt vest for Bang­kok.

Det skri­ver avi­sen Bang­kok Post på sin hjem­mesi­de.

Tre per­so­ner er iføl­ge avi­sens op­lys­nin­ger ble­vet dræbt, mens 30 an­dre er kvæ­stet. Ulyk­ken ske­te klok­ken 7.30 i går mor­ges, da bus­sen med turi­ster blev ramt i den ene si­de af to­get. Bus­sen var ved at sæt­te kurs mod Koh Sa­met, mens to­get var på vej til sta­tio­nen i Kan­cha­na­buri.

Bus­sens chauf­før blev an­gi­ve­ligt dræbt på ste­det. To af de i alt 30 kvæ­ste­de dø­de ef­ter­føl­gen­de af de­res kvæ­stel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.