Po­li­ti fin­der 110 ki­lo her­o­in på fi­ske­traw­ler

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Politiet i Sri Lanka har til­ba­ge­holdt 14 ud­læn­din­ge ef­ter fun­det af 110 ki­lo her­o­in til en vær­di af 7,5 mil­li­o­ner dol­lar – el­ler knap 50 mil­li­o­ner kro­ner – på en iransk fi­ske­traw­ler. Det er den stør­ste be­slag­læg­gel­se af narko­ti­ka i Sri Lanka i knap tre år, op­ly­ste politiet i går. Ti ira­ne­re, to paki­sta­ne­re, en in­der og en sin­ga­po­re­a­ner er ble­vet va­re­tægts­fængs­let. Det for­tæl­ler tals­mand for politiet i Sri Lanka Ruwan Gu­na­se­ke­ra. » De an­hold­te har haft sri­lankan­ske med­ger­nings­mænd in­vol­ve­ret i det­te smug­le­ri. Vi hå­ber at kun­ne an­hol­de dem snart, « sag­de tals­man­den. Iføl­ge sri­lankan­ske myn­dig­he­der ty­der de sto­re mæng­der narko­ti­ka på, at Co­lom­bo bli­ver brugt som tran­sit­cen­ter for stof­fer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.