Mas­si­ve pro­te­ster mod abort­for­bud i Po­len

BT - - NYHEDER -

Tu­sind­vis af men­ne­sker delt­og i går i en de­mon­stra­tion for­an Po­lens par­la­ment for at pro­teste­re mod, at den na­tio­nal­kon­ser­va­ti­ve re­ge­ring vil ved­ta­ge et to­talt for­bud mod abort. I for­vej­en har Po­len nog­le af de skrap­pe­ste re­strik­tio­ner i Eu­ro­pa over for abort.

» Selv Irans abort­love er me­re li­be­ra­le end det­te for­slag, og det er grun­den til, at vi må pro­teste­re, « sag­de Mar­ta Novak, der var en af del­ta­ger­ne i de­mon­stra­tio­nen i Warszawa. Iføl­ge de of­fi­ci­el­le sta­ti­stik­ker bli­ver der kun gen­nem­ført nog­le hund­re­de abor­ter i Po­len hvert år, men il­le­ga­le abor­ter er me­get al­min­de­li­ge. De­bat­ten om abort er ta­get til i styr­ke de se­ne­ste må­ne­der. Det re­ge­ren­de Lov og Ret­fær­dig­heds­par­ti, der kom til mag­ten i ok­to­ber, øn­sker at stram­me loven, så den flug­ter med den ka­tol­ske kir­kes øn­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.