Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Noa Re­ding­ton Selv­om Trump­to­get for­ment­lig og for­hå­bent­lig ik­ke når frem til Det Hvi­de Hus, vil hans kampag­ne al­li­ge­vel æn­dre vo­res po­li­ti­ske liv i Dan­mark. Fri­stel­sen til at læ­re af hans åben­ly­se suc­ces er for stor

Tid­li­ge­re sær­lig rå­d­gi­ver for Helle Thor­ning- Sch­midt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.