1.500 fan­ger be­fri­et fra Is­la­misk Stat

BT - - NYHEDER -

Iraki­ske sik­ker­heds­styr­ker har be­fri­et 1.500 per­so­ner, der var ta­get til fan­ge af ek­stre­mist­grup­pen Is­la­misk Stat ( IS) og spær­ret in­de i et un­derjor­disk fængsel i by­en He­et.

Be­fri­el­sen af de man­ge ind­sat­te ske­te i for­bin­del­se med, at re­ge­rings­sol­da­ter for­søg­te at ge­nero­bre He­et i det ve­st­li­ge Irak fra Is­la­misk Stat, op­ly­ste iraki­ske em­beds­folk i we­e­ken­den. Fængs­let var pla­ce­ret un­der jor­den og hu­se­de 1.500 men­ne­sker.

Sik­ker­heds­styr­ker­ne har for­må­et at ge­nero­bre de­le af He­et, der var en af de stør­ste by­er i An­bar­pro­vi­sen, som IS fort­sat hav­de kon­trol over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.