IS- ra­ke­t­eks­pert dræbt i dro­ne­an­greb

BT - - NYHEDER -

Et med­lem af Is­la­misk Stat, der var eks­pert i frem­stil­ling af ra­ket­ter, er ble­vet dræbt un­der et ame­ri­kansk dro­ne­an­greb i Irak, be­kræf­ter den ame­ri­kan­ske hær.

Ja­sim Kha­di­jah, der var tid­li­ge­re of­fi cer i den iraki­ske hær, stod bl. a. bag et ra­ket­an­greb i marts, som dræb­te en ame­ri­kansk ma­ri­ne­sol­dat og sår­e­de ot­te an­dre.

» For ad­skil­li­ge ti­mer si­den dræb­te vi et med­lem af IS, som var an­svar­lig for ra­ket­an­gre­bet, som re­sul­te­re­de i, at ser­gent Lou­is Car­din blev dræbt, si­ger oberst War­ren, en ame­ri­kansk tals­mand for den in­ter­na­tio­na­le ko­a­li­tion, der be­kæm­per IS. Yder­li­ge­re fem med­lem­mer af IS blev dræbt un­der dro­ne­an­gre­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.