Sy­ri­ens hær ind­ta­ger stra­te­gisk vig­tig by

BT - - NYHEDER -

Sy­ri­ske re­ge­rings­styr­ker ind­t­og søn­dag støt­tet af rus­si­ske luft an­greb by­en al- Qary­a­ta­in, der har væ­ret kon­trol­le­ret af Is­la­misk Stat ( IS) si­den au­gust sid­ste år, op­ly­ste det sy­ri­ske stats- tv.

Off en­si­ven kom, eft er at re­ge­rings­styr­ker­ne grad­vist hav­de om­rin­get by­en de se­ne­ste da­ge.

By­en lig­ger 100 ki­lo­me­ter vest for den sy­ri­ske old­tids­by Pal­myra, som re­ge­rings­styr­ker ge­nero­bre­de fra Is­la­misk Stat for en uge si­den.

Den sy­ri­ske præ­si­dent Bas­har al- As­sad har læn­ge for­søgt at ge­nero­bre al- Qary­a­ta­in, der har en stor be­tyd­ning for gas- og olie­for­sy­nin­ger­ne til ho­ved­sta­den Da­ma­s­kus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.