Jub­ler over re­kor­dind­sam­ling

BT - - NYHEDER -

28.000 fri­vil­li­ge var med til at sæt­te re­kord, da Kræft ens Be­kæm­pel­se i går afh oldt sin år­li­ge land­s­ind­sam­ling.

I alt 36,5 mio. kr. blev lagt i blandt an­det ind­sam­lings­bøs­ser­ne, hvil­ket er det hø­je­ste be­løb, som or­ga­ni­sa­tio­nen no­gen­sin­de har sam­let ind ved en land­s­ind­sam­ling.

» Det er me­get over­væl­den­de. Jeg mød­te kun åb­ne og gla­de men­ne­sker, og næ­sten al­le gav et bi­drag, « si­ger Dort­he Crü­ger, for­mand for Kræft ens Be­kæm­pel­se, der og­så selv var ude at sam­le ind.

Be­lø­bet lig­ger næ­sten to mio. kr. over det be­løb, der blev sam­let ind for et år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.