DOM­MER­HJÆLP T

BT - - SUPER LIGA -

Det er al­tid svært at spil­le på ude­ba­ne, og der har da væ­ret et par tvivls­om­me ken­del­ser in­de i Par­ken i år. Det er med til at bli­ve af­gø­ren­de i dag ( i går, red.) Jakob Mi­chel­sen

MA MNADNADGA 4G .4 A. PAPRRILIL 2 2001166

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.