Ke­vin tæt på f

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IK­KE SÅ RIN­GE

Men trods en po­si­tion som ba­ger­ste bil i det 20 mand sto­re felt, kør­te Ke­vin Magnus­sen sig eft er et fl ot løb snub­len­de tæt på at sco­re si­ne før­ste VM- po­int for Re­nault.

Fra sid­ste­plad­sen på før­ste om­gang kør­te han sig med en ræk­ke fl ot­te over­ha­lin­ger frem til slut­pla­ce­ring som num­mer 11 – li­ge uden for det fi ne sel­skab, der præ­mi­e­res med VM- po­int.

» Jeg er til­freds med lø­bet, « sag­de Ke­vin Magnus­sen da og­så i aft es.

» Hvis jeg var star­tet på nor­mal vis, tror jeg, at jeg hav­de sco­ret po­int i dag. Nu blev det til en 11.- plads, og det er god­kendt. Det er ty­de­ligt, at vi har en rig­tig god bil – og at vi mang­ler he­ste­kræft er. Den mo­del, vi ind­sæt­ter i år, er på man­ge må­der me­get tæt på den Lo­tus, der kør­te sid­ste år. Det var fra be­gyn­del­sen en rig­tig god bil, men Lo­tus hav­de ba­re ik­ke råd til at ved­li­ge­hol­de og ud­vik­le den. Re­nault har helt an­dre res­sour­cer, og det er ty­de­ligt, at grund- de-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.