2,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

To formstær­ke hold mø­des her, hvor det trods alt er svært at se, at Es­b­jerg ik­ke skal væ­re fa­vo­rit­ter. Vi­borg har gjort det godt, men de har og­så haft mar­gi­na­ler­ne på de­res si­de med blandt an­det et for­kert dømt straff es­park mod FCN og et re­la­tivt nemt start­pro­gram. Es­b­jerg der­i­mod har væ­ret i bå­de Brønd­by og Par­ken, men har al­li­ge­vel for­må­et at sam­le syv po­int i for­å­rets før­ste fi re kam­pe, hvor spe­ci­elt hol­dets de­fen­siv ser mar­kant bed­re ud end den gjorde i eft er­å­ret. Selv om Vi­borg er far­li­ge på om­stil­lin­ger­ne, vir­ker od­dset på 1- tal­let alt for højt.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.