Nor­dea

BT - - NYHEDER -

Til gen­gæld er det ik­ke kønt, at en stor dansk bank som Nor­dea øjen­syn­ligt er ro­det ind i me­re end tvivl­s­om rå­d­giv­ning af fi rma­er og en­kelt­per­so­ner med skuff esel­ska­ber i skat­te­ly.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.