Af­slø­ring

BT - - NYHEDER -

At så man­ge me­di­er kan gå sam­men om glo­bal og sam­ti­dig af­slø­ring af så stort et sagskom­pleks som hi­sto­ri­en om skat­te­ly- me­to­der­ne i Pa­na­ma, er im­po­ne­ren­de sam­ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.