Kæm­pe guld­kup spø­ger i læka­ge­sag

BT - - PANAMA-SKANDALEN -

E t af de læk­ke­de do­ku­men­ter fra Pa­na­ma- skan­da­len pe­ger på, at nog­le af pen­ge­ne stam­mer fra ’ år­hund­re­dets’ rø­ve­ri fra Eng­land. Det skri­ver blandt an­det nyheds­bu­reau­et AFP. Der er ta­le om ’ Brink’s- Mat’ rø­ve­ri­et fra 1983, hvor ma­ske­re­de rø­ve­re fi k fat i tre ton guld­bar­rer til en vær­di af om­kring 262 mil­li­o­ner kro­ner fra et va­re­hus i nær­he­den af He­at­hrow luft havn i novem­ber 1983. Det frem­går og­så af det læk­ke­de no­tat, at virk­som­he­den Fe­be­rion Inc. blev op­ret­tet af Mos­sa­ck- Fon­seca i bri­ten Gor­don Par­rys navn. Han blev i øv­rigt se­ne­re an­holdt og dømt for at ha­ve hvid­va­sket pen­ge fra rø­ve­ri­et i 1992.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.