Selv­mord­s­bom­be­re spre­der ræd­sel i Irak

BT - - PANAMA-SKANDALEN -

En ræk­ke af selv­mord­s­an­greb ret­tet mod iraki­ske re­ge­rings­styr­ker og med­lem­mer af shi­amus­lim­ske mi­lit­ser dræb­te i går ad­skil­li­ge per­so­ner fle­re for­skel­li­ge ste­der i Irak.

Nyheds­bu­reau­et AFP skri­ver, at der er ta­le om fi­re selv­mord­s­bom­be­re, der har sprængt sig selv i luf­ten nær ho­ved­sta­den Bag­dad og i den syd­li­ge del af lan­det. Iraki­ske em­beds­mænd mel­der iføl­ge AFP om mindst 17 dræb­te og mindst 64 sår­e­de.

En af selv­mord­s­bom­ber­ne slog til mod en hær- og po­li­ti­kon­trol- post i det nord­li­ge Bag­dad, mens an­dre slog til mod hen­holds­vis pa­ra­mi­li­tæ­re styr­ker på ga­den i by­en Mis­ha­ha­da nord for Bag­dad og en re­stau­rant i by­en Na­si­riy­ah i det syd­li­ge Irak.

Imens skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters, at iraki­ske sik­ker­hed­s­kil­der op­ly­ser, at der er ta­le om om­kring 25 dræb­te og 60 sår­e­de i en se­rie af selv­mord­s­an­greb på tværs af lan­det.

Den mi­li­tan­te grup­pe Is­la­misk Stat ( IS) har iføl­ge nyheds­bu­reau­et Amaq ta­get skyl­den for fle­re af an­gre­be­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.