Fik be­tin­get fængsel for tredob­belt tra­fikdrab

BT - - NYHEDER -

Ve­stre Lands­ret idøm­te i går en 24- årig last­bil­chauf­før 30 da­ges be­tin­get fængsel for uagt­somt mand­drab. Man­den var skyld i, at tre per­so­ner dø­de.

Ulyk­ken ske­te 5. de­cem­ber 2014 på Østjy­ske Mo­tor­vej ved He­den­sted. Her bra­ge­de chauf­før­en sin bil op bag i en kø af bi­ler med 89 ki­lo­me­ter i ti­men.

I by­ret­ten fik chauf­før­en ot­te dag­bø­der à 500 kro­ner, men den dom blev an­ket af an­kla­ge­myn­dig­he­den.

An­kla­ger Ca­mil­la Holst fra Statsad­vo­ka­ten i Vi­borg hav­de i lands­ret­ten for­langt, at chauf­før­en skul­le straf­fes med tre må­ne­ders ube­tin­get fængsel.

Ve­stre Lands­ret i Vi­borg har i for­bin­del­se med man­da­gens dom be­stemt, at chauf­før­en skal yde 40 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.