Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Ru­ne Lund Det er sim­pelt­hen no­get svi­ne­ri, at de ri­ge, som har råd til den ret­te rå­d­giv­ning, kan kø­be sig fra skat­te­be­ta­ling ved at bru­ge ban­ker­nes eks­per­ti­se, mens hr. og fru Dan­mark be­ta­ler de­res skat og fi nan­si­e­rer vo­res fæl­les vel­færds­sam­fund

Skat­te­o­rd­fø­rer for En­heds­li­sten til DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.