Ita­li­ens pre­mi­er­mi­ni­ster be­sø­ger Iran

BT - - NYHEDER -

Ita­li­ens pre­mi­er­mi­ni­ster, Mat­teo Ren­zi, vil i næ­ste uge af­læg­ge Iran et skel­sæt­ten­de be­søg, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

Ren­zi er så­le­des den før­ste sto­re re­ge­rings­le­der, der be­sø­ger Iran si­den op­hæ­vel­sen af de in­ter­na­tio­na­le sank­tio­ner mod lan­det.

I en er­klæ­ring fra pre­mi­er­mi­ni­ste­rens kon­tor står der, at Mat­teo Ren­zi vil væ­re i Iran i da­ge­ne 12.13. april, dog uden at gi­ve yder­li­ge­re op­lys­nin­ger om be­sø­get.

Ita­li­en er blandt de ve­st­li­ge lan­de, der har ført an i for­sø­get på at ge­ne­tab­le­re de øko­no­mi­ske bånd til Iran ef­ter op­hæ­vel­sen af de øko­no­mi­ske sank­tio­ner.

Sank­tio­ner­ne er grad­vist ble­vet op­hæ­vet si­den sid­ste som­mer som føl­ge af en ato­maf­ta­le mel­lem Iran og de seks stormag­ter USA, Ki­na, Rusland, Stor­bri­tan­ni­en, Frank­rig og Tys­kland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.